KESTÄVYYS

ROCA Industry pyrkii aina toimimaan vastuullisesti globaalissa ympäristössä. Tämä edellyttää aiheen monimutkaisuuden tiedostamisen ja sinnikkään sitoutumisen kohti positiivista muutosta. Ymmärrämme vastuullisen liiketoiminnan ja kestävän kehityksen tärkeyden. Emme pyri liian suuriin lupauksiin vaan olemme sitoutuneet työhön askel askeleelta kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Olemme vakuuttuneita siitä, että teoillamme on merkitystä. ROCA Industry on kansainvälinen toimija, jolla on omaa tuotantoa. Niinpä päätöksemme ja käytännön tekomme vaikuttavat ympäristö-, kuluttaja- ja työoikeudellisiin seikkoihin. Olemme myös merkittävä tuotteiden ostaja, joten voimme asettaa vaatimuksia vastuullisuuteen liittyen. Suuri osa liiketoiminnastamme keskittyy logistiikan ja kuljetusten tehostamiseen. Tällä on suora ympäristövaikutus.


Tuotteidemme laatu näkyy sekä materiaaleissa että suunnittelussa. Niissä on usein älykkäitä ratkaisuja, jotka tekevät niistä turvallisia. Jatkuvan kehityksen ja tiukan testauksen avulla valmistamme tuotteita, jotka kestävät vuodesta toiseen. Mielestämme se on kestävän kehityksen perusta.

Yleistä

ROCA Industry tukee YK:n Agenda 2030:tä ja 17 kestävän kehityksen tavoitetta. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisten tavoitteiden mukaisesti, keskitymme erityisesti niihin osa-alueisiin, joihin voimme osallistua ja vaikuttaa.

Standardimme ja käytäntömme
ROCA Industryn kestävän kehityksen työ perustuu seuraaviin standardeihin:

ROCA kestävyysMihin keskitymme?
Tähän mennessä olemme tunnistaneet neljä pääosa-aluetta, joilla voimme aktiivisesti vaikuttaa kestävän kehityksen työhön.

IHMISARVOISTA TYÖTÄ JA TALOUSKASVUA (Kestävän kehityksen tavoite 8)
Tämä tavoite edistää talouskasvua, korkeampaa tuottavuutta ja teknologisia innovaatioita. Yrittäjyyden ja työpaikkojen luominen ovat avainasemassa. Välttämättömän tärkeitä ovat myös toimenpiteet pakkotyön, orjuuden ja ihmiskaupan kitkemiseksi.

Miten voimme osallistua ja vaikuttaa?
Tukeakseen tätä tavoitetta, tavarantoimittajiemme on allekirjoitettava ROCA Industryn eettinen ohjeisto (Code of Conduct). Lisäksi jokaisen maan lakeja ja määräyksiä on aina noudatettava. Nämä asiat varmistetaan, kun arvioimme tavarantoimittajia.

VASTUULLISTA KULUTTAMISTA (Kestävän kehityksen tavoite 12)
Tämän tavoitteen mukaan talouskasvun ja kestävän kehityksen saavuttaminen vaatii ekologisen jalanjäljen välitöntä pienentämistä kulutus- ja tuotantotapoja muuttamalla. Yhteisten luonnonvarojemme tehokas hallinnointi sekä kemikaalien ja jätteiden kestävä käsittely ovat tärkeitä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi.

Miten voimme osallistua ja vaikuttaa?
ROCA Industryn tuotteilla on oltava pitkä elinkaari. Tuotteidemme pitää olla mahdollisimman pitkälle valmistettu kierrätettävistä ja mahdollisuuksien mukaan jo kierrätetyistä materiaaleista.

ROCA:n varastossa jätteet lajitellaan kierrätystä varten. Pakkauksia käytetään mahdollisuuksien mukaan uudelleen ja pyrimme vähentämään muovin käyttöä pakkausmateriaalina.

ILMASTOTEKOJA (Kestävän kehityksen tavoite 13)
Tämä tavoite vaatii strategioita luonnonvarojen hallintaan ja ihmisten turvallisuuteen liittyen. Vahvan poliittisen tahdon ja lisäinvestointien avulla nykyistä teknologiaa käyttämällä on mahdollista rajoittaa maapallon keskilämpötilan nousu kahteen celsiusasteeseen esiteollisella kaudella vallinneesta tasosta.

Miten voimme osallistua ja vaikuttaa?
ROCA Industry mittaa sisäisten kuljetusten CO2-päästöjä ja pyrkii vähentämään niitä.

Pyrimme käyttämään ainoastaan fossiilivapaata sähköä omassa toiminnassamme ja alihankkijoidemme kanssa.

Lisäksi yhtiömme työsuhdeautot ovat vähäpäästöisiä hybridiautoja. Sijoitamme latausasemia toimipaikkojemme pihoille. Kaikki työntekijämme voivat myös ladata vapaasti yksityisiä sähköautojaan tai sähköpyöriään, jotta he voivat kulkea työmatkansa sähköajoneuvolla.

RAUHA, OIKEUDENMUKAISUUS JA HYVÄ HALLINTO (Kestävän kehityksen tavoite 16)
Kestävän kehityksen tavoittein pyritään vähentämään merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja. Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen vahvistaminen ovat kehityksen kannalta avainasemassa.


Miten voimme osallistua ja vaikuttaa?
ROCA Industry ja sen alihankkijat eivät tee kauppaa niihin maihin tai maissa, joissa on käynnistetty konflikti, tai joissa tuetaan aktiivista konfliktia tällä hetkellä. Esimerkkeinä mainittakoon Venäjä ja Valko-Venäjä.

Jos haluat tietää lisää ROCA Industrysta ja työstämme kestävän kehityksen hyväksi, ota meihin yhteyttä!

Shopping Cart